WEBINAR DETALJER
 • Om
  Norsk klimastiftelse har nettopp etablert kontor i Trøndelag og nå gleder vi oss over å kunne invitere til åpent kunnskapsmøte og diskusjon med tema Klimaomstilling og Trøndelag. På arrangementet tar vi utgangspunkt i Klimaomstillingsutvalgets analyser og forslag. Utvalget, som ble satt ned av Civita, WWF og Norsk klimastiftelse, var bredt sammensatt både politisk og faglig og fikk i oppgave å foreslå en ny petroleumspolitikk som legger til grunn at klimamålene nås. Utvalget anbefaler blant annet å begrense nye letelisenser, stramme inn oljeskatteregimet og å innføre en omstillingsavgift på norsk oljeproduksjon, samt å innføre tiltak som skal bidra til større verdiskaping og økte eksportinntekter fra fornybar energi, bioøkonomi, CCS og hydrogen.

  Hovedinnleder på møtet er leder i utvalget, Kristin Halvorsen, som vil ta oss gjennom utvalgets analyser og forslag til ny politikk. (Halvorsen er direktør i CICERO og tidligere finansminister og kunnskapsminister for SV.)

  Du får også høre refleksjoner fra regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien og leder i Technoport, Karianne Tung.

  I et politisk samtalepanel forteller trønderske listetopper om hvordan de stiller seg til utvalgets analyse og forslag og hvilke grep de mener best vil lose Norge gjennom de omstillingene som vi står overfor. Her møter du Mari Holm Lønseth fra Høyre, Lars Haltbrekken fra SV, Per Olav Tyldum fra SP og Øyvind Håbrekke fra KrF.

  Vi setter av god tid til spørsmål fra publikum.
 • Varighet
  1 time 30 minutter
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
ARRANGERT AV
DELTA (179)