WEBINAR DETALJER
 • Om
  Solenergi har de siste årene opplevd et veldig prisfall som gjør energien konkurransedyktig uten subsidier i en rekke områder. Utstrakt utbygging av solenergi – i raskt tempo – er helt avgjørende om verden skal nå klimamålene. Et voksende marked innebærer også store muligheter for verdiskaping. Solenergi er den energikilden som skaper flest nye jobber globalt.

  Karbonfangst, -lagring og -bruk (CCSU), hydrogenteknologi og utslippsfri skipsfart pekes ut som områder der Norge kan bidra med teknologiutvikling som igjen kan bidra til fremtidig verdiskaping. Men solenergi på lands og til vanns nevnes sjelden. Flytende solenergi kan være en mulighet for å produsere mye kraft uten å legge beslag på landareal. Norge har en lang, suksessfull historie knyttet til energi, maritim sektor og offshore – hvordan kan denne kompetansen brukes slik at Norge kan ta del i teknologiutviklingen og verdiskapingen knyttet til flytende solkraft?

  Dette er tema for vår klimafrokost i Trondheim onsdag 28. oktober klokken 08 – 10 der vi også spør:

  • Hva er status for solenergirevolusjonen globalt – hvor mye ny sol får vi hvert år og hvor mye og raskt synker kostnadene?

  • For å erstatte fossil energibruk også i Norge – og møte etterspørselen etter fornybar kraft når transportsektor og samfunnet for øvrig skal elektrifiseres – trengs mer fornybar energi. Hvilken betydning kan solkraft ha for det norske kraftsystemet? Hva er status for installert kapasitet per dags dato og hva er potensialet frem mot 2030? (Privatboliger, næringsbygg, offentlige bygg?)

  • Hvordan kan norsk leverandørindustri sikre seg andeler av et internasjonalt sterkt voksende marked?

  • Hvilken rolle kan myndighetene ta for å legge til rette for å bygge kompetanse, utvikle og prøve ut teknologier innen solenergisektoren med sikte på eksport?

  • Hvis det stemmer at solenergi blir verdens største energikilde, har Norge den kompetansen som trengs for å skape fremtidens arbeidsplasser og verdier som kan erstatte inntekter fra oljen? Hva er status for universitetenes tilbud innen solenergi, flytende solkraft og solenergiens del av energimiksen?


  Innledere er blant andre Bjørn Thorud (dr. ing. og ansvarlig for forretningsområdet solenergi i Multiconsult), Trine Kopstad Berentsen (daglig leder i Solenergiklyngen), Martin Brunstad Høydal (prosjektingeniør i Getek) og Lars Haltbrekken (stortingsrepresentant for SV I Energi- og miljøkomiteen). Vi kommer tilbake med flere navn i løpet av få dager.
 • Varighet
  2 timer
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
ARRANGERT AV
DELTA (170)