WEBINAR SLUTT
WEBINAR DETALJER
 • Om
  Hvordan kan energisektoren nå netto nullutslipp i løpet av knapt tre tiår? IEAs nye veikart er tema for #Klimafrokost og webinar fredag 21. mai klokken 08:30–10.

  18. mai legger det internasjonale energibyrået (IEA) fram det byrået omtaler som «verdens første omfattende veikart for energisektoren for å nå netto nullutslipp innen 2050». Spesialrapporten «The World’s Roadmap to Net Zero by 2050», skal redegjøre for hva som trengs fra regjeringer, selskaper, investorer og innbyggere for å avkarbonisere energisektoren slik at målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader er innenfor rekkevidde. Rapporten er tema for vår #Klimafrokost fredag 21. mai.

  På Klimafrokosten spør vi blant annet:
  • Hva er hovedbudskapet i veikartet?
  • Hvordan ser IEA for seg at bruken av fossil energi må trappes ned fram mot 2030, 2040 og 2050?
  • I hvilken grad legger IEAs veikart opp til bruk av «negative utslipp»?
  • Hvordan ser IEA for seg at vi kan nå netto null og på samme tid sikre hensynet til natur og ressursbruk?
  • Hvordan vil politikk i tråd med IEAs veikart kunne påvirke norsk petroleumssektor?

  Innledere og deltagere i samtalepanelet er: Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima og utgivelsene til Norsk klimastiftelse, Glen Peters, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet og Trine Lise Sundnes, stortingskandidat for Arbeiderpartiet.

  Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.

  Hjertelig velkommen til kunnskapsdeling!
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
ARRANGERT AV
DELTA (451)