WEBINAR DETALJER
 • Om
  Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for hundrevis av milliarder kroner. Det gjør staten, fylkene og kommunene til dominerende markedsaktører i Norge.

  En av sektorene hvor det offentlige bruker mest penger er bygg. I Norge er byggsektorens direkte utslipp beskjedne fordi vi har et fornybart strømnett, derfor får de heller ikke så mye oppmerksomhet i klimapolitikken. Men byggsektorens utslipp handler om mye mer enn energibruken i selve bygget. Det handler også om hva som skjer i bygg- og anleggsperioden, massehåndtering, transporttjenester og ikke minst: hvilke materialer som benyttes.

  Når det offentlige skal bygge skoler, eldrehjem, kulturhus, studentboliger og idrettshaller gir det dem en unik mulighet til å bruke innkjøpsmakten i klimaets tjeneste – og etterspørre løsninger som er forenlig med en utslippsfri byggsektor. Men hvordan går man fram? Hva er det mulig å kreve? Og blir det ikke mye dyrere å stille strenge klimakrav? Arrangementet skal gi deltakerne praktisk kunnskap – men uten å bli for teknisk. Vi ser også utover landets grenser og spør hva som skjer i Europa og Norden på dette feltet.

  Programmet:

  • Offentlige innkjøp som driver for en byggsektor mot nullutslipp
   v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse

  • Utslippskutt i byggsektoren handler om å se helheten
   v/ Anne Rønning, seniorforsker i Norsus

  • Hvert år rives det over 20 000 bygg i Norge. Må det alltid bygges nytt?
   v/ Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

  • Det store materialvalget: Hva bør man etterspørre og hva bør man unngå?
   v/ Christofer Skaar, seniorforsker i SINTEF

  • Omstillingen til en grønn byggsektor – sett fra Sverige
   v/ Mattias Goldmann, bærekraftsjef i Sweco

  • Utslippsfrie bygg: dette er våre forventinger til politikerne!
   v/ Jenny Skagestad, rådgiver i Zero

  • Politisk samtale: Hvordan tenker store offentlige innkjøpere – og hva planlegges det for?
   v/ Kari Nessa Nordtun (Ap), ordfører i Stavanger kommune, og Anne Beathe Tvinnereim (SP), fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune.


  Prosjekt #Klimafrokost er støttet av Kavlifondet.

  Hjertelig velkommen!
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
ARRANGERT AV
PåMELDTE (275)
DELTA (221)