WEBINAR SLUTT
WEBINAR DETALJER
 • Om
  Energiomstillingen og stadig mer alvorlige konsekvenser av klimaendringer = økende finansiell klimarisiko. Begge deler kan påvirke verdiene av både selskaper og andre eiendeler – og dermed også vår felles store pengebinge: Oljefondet. I vinter satte regjeringen ned en uavhengig ekspertgruppe som skal vurdere Oljefondets klimarisiko. Gruppen skal også drøfte ulike måter risikoen kan håndteres på. Dessuten heter det i mandatet: Hvordan håndterer finansmarkedene finansiell klimarisiko? Hvilke egenskaper har denne typen risiko sammenlignet med annen finansiell risiko? I hvilken grad er klimarisiko priset i finansmarkedene? Og: Hva gjør sammenlignbare fond på dette området?

  Ekspertgruppen ledes av Martin Skancke, rapporten legges fram i august. Utvalgets vurderinger og anbefalinger er tema for sesongens aller første #Klimafrokost og webinar der utvalgsleder Martin Skancke er hovedinnleder.

  Vi takker Kavlifondet hjertelig for støtte til prosjekt #Klimafrokost, en støtte som sikrer at vi kan gå i gang med nok en sesong med saklig, gratis kunnskapsdeling om klimaforskning, energiomstillingen og konsekvensene av klimaendringene.
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
PRESENTASJONSHOLDERE
ARRANGERT AV
DELTA (255)