WEBINAR DETALJER
 • Om
  Torsdag 4. juni inviterer Norsk klimastiftelse til webinaret og #Klimafrokost om grønn ammoniakk som løsning for store utslippskutt.

  Webinaret foregår på plattformen BigMarker, som ikke krever nedlastning av programvare. Som deltaker vil du ikke dele lyd eller bilde. Vi legger opp til å ha en åpen chat for spørsmål.

  Mer om temaet: Raske og store utslippskutt forutsetter at alle sektorer gjør seg uavhengig av fossil energi. Skipsfart er en slik sektor. Gjødselproduksjon er en annen. I begge disse sektorene har Norge lange tradisjoner og bred kompetanse.

  Veien til nullutslipp forutsetter at det tas i bruk nye teknologier og løsninger. Ammoniakk kan være en slik mulighet. Grønn ammoniakk – produsert helt uten bruk av fossil energi – kan brukes som drivstoff i skip og i gjødselproduksjon.

  For Norge er grønn ammoniakk interessant fordi vi kan bruke vår fornybare energi til å produsere ammoniakk og dermed fortsatt være en viktig leverandør av drivstoff til skipsfarten og gjødsel til landbruket – bare uten klimagassutslipp. På Klimafrokosten spør vi også om produksjon av grønn ammoniakk kan bli en mulig ny industri i Norge basert på fornybar energi.

  Program:

  • Grønn ammoniakk: Fremstilling, mulige bruksområder og aktuell forskning v/ Kirsten Øystese, prosjektleder i Norsk klimastiftelse.

  • Utvikling av brenselcellen som skal brukes i Eidesviks Viking Energy – supplybåten som skal gå på ammoniakk og som ligger an til å bli verdens første i sitt slag. Hva er status for prosjektet? V/ Tjalve Svendsen, researcher ved CMR Prototech.

  • Auke Lont, direktør i Statnett, er medlem av Energy Transitions Commission. ETC har i sin “Mission Possible”-serie trukket fram grønn ammoniakk som en av de virkelig lovende teknologiene for å av-karbonisere de vanskelige sektorene. Lont presenterer innholdet.

  • YARA som en stor ammoniakkprodusent ser på muligheten for å gå fra grå til grønn ammoniakk. Hvilke muligheter og barrierer byr dette på og hvordan vurderer Yara grå, blå og grønn ammoniakk? Hvor er potensialet for produksjon best, hvem er kundene og hvor er de? V/ Rob Stevens, VP Ammonia Energy and Shipping Fuel i Yara.

  • Kan produksjon av grønn ammoniakk bli en mulig ny industri i Norge basert på fornybar energi? V/ Ulf Eriksen, leder av enheten Hydrogen i Statkrafts forretningsområde Vind- og solkraft Europa.

  • Grønn ammoniakk som gjødsel – hvor mye dyrere blir utslippsfri gjødselammoniakk og hvordan ser verdikjeden ut? V/ Ragnar Dæhli, Felleskjøpet.

  • Stortingsrepresentantene Liv Kari Eskeland (H) og Else-May Norderhus (AP) kommenterer saken fra et politisk perspektiv.  Vi takker Kavlifondet for støtte til prosjekt #Klimafrokost.
 • Varighet
  1 time 30 minutter
 • Pris
  Gratis
 • Språk
  norsk
 • ÅPEN FOR
  Alle
 • Lyd over telefon tilgjengelig
  bare lytt
  Ikke tilgjengelig
PRESENTASJONSHOLDERE
ARRANGERT AV
DELTA (284)