You don't have permission to view this recording. Please log in or use your personalized link.
Om Dette Webinaret
Klimaendringene øker risikoen for vann på avveie. Nedbør, stormflo og flom blir kraftigere, vi får mer overvann og havet stiger. Meteorologisk institutt forklarer noe av dette slik: Når temperaturen øker, kan luften holde på mer vann, og da vil det også falle ned mer vann. Og det kommer gjerne mer på en gang når det først regner.

Lokale myndigheter og lokalt næringsliv må ta høyde for denne økte klimarisikoen når de skal gjøre investeringer og planlegge bruken av arealer. Hvis ikke kan det bli dyrt. Mer kunnskap trengs, og KBN og Norsk klimastiftelse inviterer derfor til digital kunnskapsdeling om vann og hav som lokal klimarisiko.

Arrangementet er gratis og foregår via plattformen BigMarker, som ikke krever nedlasting av programvare. Som deltaker vil du ikke dele verken lyd eller bilde, men det er mulig å stille spørsmål og gi kommentarer skriftlig gjennom sendingen. For å få lyd under sendingen må du trykke på skjermen.

Møteleder er Torunn Brånå, ansvarlig for grønn finans i KBN.
Agenda
 • Hvordan kan beslutningstagere lokalt håndtere mer vann på avveie? Kan vi i arbeidet med å forebygge skader forårsaket av vann bruke anledningen til å forbedre nærmiljøene? Foredrag v/ Kim H. Paus, forsker ved Institutt for bygg- og miljlteknologi ved NMBU og ingeniør i Asplan Viak.
 • Hva må kommunene forberede seg på når det gjelder havnivåstigning i hele Kyst-Norge? Innlegg ved Kristin Richter, forsker ved Norce.
 • Spørsmål fra publikum.
Foredragsholdere
 • K
  Kommunalbanken
 • 1611401395-284a32f748eda1f9
  Torunn Brånå
  Fagansvarlig grønn finans i KBN
 • 1613569134-5daeb6d7becbf10b
  Kristin Richter
  Forsker ved Norce Climate/Bjerknessenteret
 • 1613569572-bdcde76922f568df
  Kim Haukeland Paus
  Forsker ved NMBU og ingeniør i Asplan Viak