Η ανάγκη κατάρτισης προκύπτει από την νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας όπου υποχρεούμαστε να έχουμε αριθμό πρώτων βοηθών για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.

Η ανάγκη κατάρτισης είναι επιτακτική αφού στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών προς το προσωπικό ή πελατών της εταιρείας μας ώστε σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή τραυματισμού να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά μειώνοντας έτσι την οποιαδήποτε νομική ευθύνη ενδέχεται να προκύψη.
  • Το κόστος του σεμιναρίου είναι στα €90.00
  • Tο σεμινάριο θα λάβει μέρος στο Classic Hotel - 94 Rigenis Str. 1513 Nicosia Cyprus