Παρακαλώ όπως σημειώσετε το ονοματεπώνυμο σας όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται κατά την έκδοση του πιστοποιητικό σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
1. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πιστοποιητικό αφού παρακολουθήσετε το σεμινάριο αποστέλνεται στο email σας εντός 3 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει κάποιος εύλογος λόγος απουσίας από το σεμινάριο (π.χ. ασθένειας κτλπ), το κόστος του σεμιναρίου δεν επιστρέφεται.

2. Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η πλατφόρμα Bigmarker έχοντας ως βάση, της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τεχνικούς σκοπούς χρησιμοποείται το νόμισμα δολαρίου $. Επομένως το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε $50.00 το οποίο αντιστοιχεί σε €47.00
  • Γενικός Σκοπός : Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους νοσηλευτές να γνωρίσουν και να αναγνωρίσουν τις ενδείξεις του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης και να μπορέσουν να το διαχειριστούν.
  • ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 5.5 ΜΟΝΑΔΕΣ