Κοινοποίηση
Για να προσκαλέσετε κόσμο, κάντε κοινοποίηση τη σελίδα:
Σχετικά με
Η ανάγκη κατάρτισης προκύπτει από την νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας όπου υποχρεούμαστε να έχουμε αριθμό πρώτων βοηθών για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.

Η ανάγκη κατάρτισης είναι επιτακτική αφού στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών προς το προσωπικό ή πελατών της εταιρείας μας ώστε σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή τραυματισμού να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν αποτελεσματικά μειώνοντας έτσι την οποιαδήποτε νομική ευθύνη ενδέχεται να προκύψη.
Πότε?
Τετάρτη, 21/02/2024 · 8:00 a.m.
Athens
Διάρκεια: 6 ώρες
Τιμή
$98.00
Γλώσσα
Ελληνικά
Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν
Όλοι
Διαθέσιμη τηλεφωνική πληκτρολόγηση? ακούστε μόνο
Μη διαθέσιμο
Πρόγραμμα
  • Tο σεμινάριο θα λάβει μέρος στο Classic Hotel - 94 Rigenis Str. 1513 Nicosia Cyprus
  • Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η πλατφόρμα Bigmarker έχοντας ως βάση, της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τεχνικούς σκοπούς χρησιμοποείται το νόμισμα δολαρίου $. Επομένως το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε $98.00 το οποίο αντιστοιχεί σε €90.00

Διοργανωτής Health Care Training

Παρουσιαστές που θα Προβληθούν
Εγγεγραμμένοι (1)