Η ανάγκη κατάρτισης προκύπτει από την νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας όπου υποχρεούμαστε να έχουμε αριθμό πρώτων βοηθών για αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης βοήθειας.

Η ανάγκη κατάρτισης είναι επιτακτική αφού στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών ώστε σε περίπτωση ξαφνικής ασθένειας ή τραυματισμού να έχουμε τη δυνατότητα να αναταποκριθούμε αποτελεσματικά αυξάνοντος τις πιθανότητες για την διατήρηση της ζωής.
  • Το κόστος του σεμιναρίου είναι στα €90.00
  • Tο σεμινάριο θα λάβει μέρος στο Classic Hotel - 94 Rigenis Str. 1513 Nicosia Cyprus