Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες ούτως ώστε να αποκτηθεί και να βελτιωθεί η ικανότητα των επαγγελματιών υγείας στην διασφάλιση ανοικτού αεραγωγού σε αναίσθητο ασθενή.

Στόχοι:
Οι εκπαιδευόμενοι να είναι ικανοί να:
• Εφαρμόζουν βασικές τεχνικές αναπνοής και αερισμού (Στοματοφαρυγγικός, ρινοφαρυγγικός αεραγωγός)
• Με την χρήση ειδικού προπλάσματος θα επιδειχθεί η χρήση του νέου εξειδικευμένου αεραγωγού I GEL, η Λαρυγγική μάσκα και η μάσκα διπλού αυλού.
• Εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές αερισμού (Ενδοτραχειακή διασωλήνωση)
• Πραγματοποιούν και ασκούν τον βασικό Μηχανικό αερισμό.
• Εφαρμόζουν δεξιότητες τοποθέτησης των απλών και ειδικών μέσων διασφάλισης του αεραγωγού με την χρήση ειδικού προπλάσματος.
  • ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 5.5 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟ ΠΑΣΥΝΜ
  • Tο σεμινάριο θα λάβει μέρος στο Classic Hotel - 94 Rigenis Str. 1513 Nicosia Cyprus
  • Το κόστος του σεμιναρίου είναι στα €70.00