Παρακαλώ όπως σημειώσετε το ονοματεπώνυμο σας όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται κατά την έκδοση του πιστοποιητικό σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
1. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πιστοποιητικό αφού παρακολουθήσετε το σεμινάριο αποστέλνεται στο email σας εντός 3 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει κάποιος εύλογος λόγος απουσίας από το σεμινάριο (π.χ. ασθένειας κτλπ), το κόστος του σεμιναρίου δεν επιστρέφεται.

2. Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η πλατφόρμα Bigmarker έχοντας ως βάση, της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τεχνικούς σκοπούς χρησιμοποείται το νόμισμα δολαρίου $. Επομένως το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε $50.00 το οποίο αντιστοιχεί σε €46.00
  • Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτηθούν γνώσεις που αφορούν τη χρήση μοντέρνων συσκευών παρακολούθησης και τρόποι αναγνώρισης ηλεκτροκαρδιογραφικών ρυθμών. Αυτό αποσκοπεί στο να βελτιωθεί η ικανότητα των νοσηλευτών στην αναγνώριση και διαχείριση ασθενών με διαταραχές αγωγής σύμφωνα με την προσέγγιση 6 σταδίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και με τις τελευταίες οδηγίες και πρωτόκολλα του.
  • ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 5.5 ΜΟΝΑΔΕΣ