ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.

Παρακαλώ το ονοματεπώνυμο σας κατά την εγγραφή σας να σημειωθεί όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται κατά την έκδοση του πιστοποιητικό σας.
  • Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η πλατφόρμα Bigmarker έχοντας ως βάση, της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τεχνικούς σκοπούς χρησιμοποείται το νόμισμα δολαρίου $. Επομένως το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε $55.00 το οποίο αντιστοιχεί σε €53.00
  • ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 5.5 ΜΟΝΑΔΕΣ