Αντικειμενικοί Στόχοι του Σεμιναρίου:
Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
1. Επεξηγούν τα βασικά στοιχεία αιμοδυναμικής και φυσιολογίας.
2. Επεξηγούν την αρτηριακή πίεση.
3. Να ορίζουν κρίσιμους καρδιολογικούς δείκτες (όπως καρδιακός όγκος παλμού, καρδιακή παροχή, καρδιακός δείκτης προφορτίο και μεταφορτίο).
4. Να αναλύουν την αρτηριακή και κεντρική φλεβική πίεση.
5. Να απαριθμούν τις ενδείξεις τοποθέτησης αρτηριακής γραμμής και κεντρικής φλεβικής γραμμής.
6. Να αναγνωρίζουν τις κυμματομορφές της αρτηριακής και κεντρικής φλεβικής πίεσης με διάφορες παραλλαγές.
7. Να διατυπώνουν τις επιπλοκές και νοσηλευτικές ευθύνες.
  • Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η πλατφόρμα Bigmarker έχοντας ως βάση, της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τεχνικούς σκοπούς χρησιμοποείται το νόμισμα δολαρίου $. Επομένως το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε $30 το οποίο αντιστοιχεί σε €25
  • Στο τέλος του σεμιναρίου απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης αναλόγως διάρκειας σεμιναρίου.
  • Πλήρες ονοματεπώνυμο*
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση*
  • Αριθμός Τηλεφώνου*
  • Αριθμός Ταυτότητας*
Marketing Permission
Health Care Training will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. We will not share or sell your personal information. You can unsubscribe anytime by clicking the unsubscribe link in the footer of our emails, or by replying to our emails and asking to be unsubscribed. For more information, please read our privacy policy.
Yes, I consent to receiving emails*
Information on Use of Personal Information
Health Care Training will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. We will not share or sell your personal information other than with Cyprus Nurses and Midwives Association (CYNMA) for purposes in issuing your certificates. You can unsubscribe anytime by clicking the unsubscribe link in the footer of our emails, or by replying to our emails and asking to be unsubscribed. For more information, please read our privacy policy.
Yes, I consent
Χρησιμοποιούμε το BigMarker ως πλατφόρμα διαδικτυακού σεμιναρίου. Κάνοντας κλικ στο Εγγραφή, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε θα μεταφερθούν στην επεξεργασία του BigMarker σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τους Πολιτική απορρήτου .