Παρακαλώ όπως σημειώσετε το ονοματεπώνυμο σας όπως επιθυμείτε να εμφανίζεται κατά την έκδοση του πιστοποιητικό σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Γενικός Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτηθούν γνώσεις που αφορούν τη χρήση μοντέρνων συσκευών παρακολούθησης και τρόποι αναγνώρισης ηλεκτροκαρδιογραφικών ρυθμών. Αυτό αποσκοπεί στο να βελτιωθεί η ικανότητα των νοσηλευτών στην αναγνώριση και διαχείριση ασθενών με κολπικές αρυθμίες και διαταραχές ρυθμού σύμφωνα με τους αλγόριθμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και με τις τελευταίες οδηγίες και πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής εταιρείας.

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Οι εκπαιδευόμενοι να είναι ικανοί να:
• Ορίζουν τι είναι κολπικές και κοιλιακές αρρυθμίες.
• Απαριθμούν τις αιτίες διαταραχών ρυθμού.
• Να αναγνωρίζουν την κολπική μαρμαρυγή, κολπικό πτερυγισμό, κολπικές και κοιλιακές έκτακτες συστολές, ισχαιμικές αλλοιώσεις.
• Επεξηγούν την θεραπεία διαταραχών ρυθμού.

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Νοσηλευτές.
ΙV. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
• Η ανάγκη κατάρτισης πηγάζει από το γεγονός ότι συχνά στο νοσοκομείο νοσηλεύουμε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναπτύξουν ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες. Η γνώση της αναγνώρισης τους καθώς και των μεθόδων αντιμετώπισης επιπλοκών μπορεί να είναι σωτήρια για την ζωή του ασθενούς.
• Συχνά ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση χρήζουν συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης. Η ασφαλής και αποτελεσματική διαχείριση αυτών των ασθενών είναι σημαντική γνώση για την καλύτερη έκβαση τους. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε ομοιομορφία στην γνώση και εφαρμογή κοινής πρακτικής με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.
  • Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η πλατφόρμα Bigmarker έχοντας ως βάση, της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, για τεχνικούς σκοπούς χρησιμοποείται το νόμισμα δολαρίου $. Επομένως το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε $55.00 το οποίο αντιστοιχεί σε €52.00
  • ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: 5.5 ΜΟΝΑΔΕΣ
  • Πλήρες ονοματεπώνυμο*
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση*
  • Aριθμός τηλεφώνου*
Marketing Permission
Health Care Training will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. We will not share or sell your personal information. You can unsubscribe anytime by clicking the unsubscribe link in the footer of our emails, or by replying to our emails and asking to be unsubscribed. For more information, please read our privacy policy.
Yes, I consent to receiving emails*
Χρησιμοποιούμε το BigMarker ως πλατφόρμα διαδικτυακού σεμιναρίου. Κάνοντας κλικ στο Εγγραφή, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε θα μεταφερθούν στην επεξεργασία του BigMarker σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και τους Πολιτική απορρήτου .