ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΣΥΝΜ: 6 ΜΟΝΑΔΕΣ

Σκοπός είναι να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες ούτως ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα των νοσηλευτών στην ορθή και αποτελεσματική διαδικασία φλεβοκέντησης και αιμοληψίας.

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν την αναγνώριση του σωστού σημείου και τη διενέργεια της διαδικασίας.

Οι εκπαιδευόμενοι να είναι ικανοί να:
• Διατυπώνουν τις ανατομικές θέσεις φλεβοκέντησης.
• Απαριθμούν τα κριτήρια επιλογής της ορθής φλέβας.
• Επεξηγούν τις διάφορες φάσεις τις διαδικασίας
• Διατυπώνουν σχετικά πρωτόκολλα και μέτρα φροντίδας
• Επεξηγούν την διαδικασία συλλογής και μεταφοράς διαφόρων μικροβιολογικών δειγμάτων στο εργαστήριο.
  • Το κόστος του σεμιναρίου είναι στα €90.00
  • Tο σεμινάριο θα λάβει μέρος στο Classic Hotel - 94 Rigenis Str. 1513 Nicosia Cyprus