About This Webinar
Vid detta webinariet kommer Therése Marcks von Würtemberg, Partner FCG Advisory att prata om värdet av ett strukturerat arbete med intern styrning och kontroll samt hur man på olika sätt kan påbörja och genomföra detta arbete i sin organisation utifrån behov och önskemål. Ronny Gustavsson, Director och Susanne Perneby, Senior Manager FCG Advisory kommer också att gå igenom två mycket aktuella områden, AML och ESG, där arbetet med intern styrning och kontroll är av största vikt.

Efteråt kommer du bl.a att veta mer om:
- Hur kan man ta sig an och bedriva ett effektivt och långsiktigt hållbart ISK-arbete?
- Vilka utmaningar kan uppstå längs vägen och hur hantera dem?
- Vilken rapportering bör styrelse och ledning få kopplat till ESG-området?
- Hur bör återrapportering av distributörers (t.ex. försäkringsförmedlares) KYC-arbete ske till styrelse och ledning i produktbolaget?
Presenters
 • 1591089839-65d99aa774dc8a2a
  Therése Marcks von Wurtemberg
  Partner, FCG
 • 1592300636-7529912c80c41858
  Susanne Perneby
  Senior Manager, FCG
 • 1617006273-a5665ed11074d8bc
  Ronny Gustavsson
  Director and Head of AML, FCG