About This Webinar
De nya reglerna i tryggandelagen ställer krav på riskhantering och företagsstyrning. På vårt webbinarium hjälper vi er utveckla de krav ni bör ställa för att på ett effektivt och säkert sätt hantera och följa upp risker inom stiftelsen.

Du kommer att få:
- En sammanfattning över vilka krav tryggandelagen ställer på riskhantering och företagsstyrning,
- En bättre förståelse för nyttan av ett riskhanteringssystem och en riskhanteringsfunktion,
- En bättre förståelse för hur det strategiska arbetet och beslutsfattandet i en stiftelse kan göras säkrare och effektivare med hjälp av intern styrning och kontroll,
- En bättre möjlighet att utvärdera din nuvarande lösning,
- Möjlighet att ställa frågor.
Presenters
 • 1606123004-6063a22a0e17917a
  Martin Carlson
  Manager, FCG
 • 1606123030-1091d0c9a341c19a
  Marcus Barthelson
  Director, FCG
 • 1606123071-028505416de379fa
  Antje Prabel
  Manager, FCG