Som första del i FCG:s utbildningsserie för LF-bolagen kommer vi efter er feedback behandla IKT.

I juli trädde de nya IKT-riktlinjerna ikraft. Har ni koll på de nya riktlinjerna, vad ni behöver göra och när?

EU har beslutat att harmonisera lagstiftningen IKT med syftet att införa en minimistandard för skydd mot cybersäkerhetshot. Till detta omfattar regleringen kravställning inom IT, på andra linjens kontrollfunktioner, samt outsourcing. I Europa började regleringen från 1 juli 2021.

Under webinariet reder FCG:s experter Fredrik Ohlsson och Antje Prabel ut begreppen och ger er en överblick över nyheter och krav samt ger inspel kring hur era bolag kan arbeta för att möta dessa. De kommer även berätta lite om hur FCG har hjälpt LFAB och andra länsbolag med IKT-regleringen.

Efter seminariet kommer du bl.a. veta mer om:

- De nya kraven enligt de nya IKT-riktlinjerna.
- Vad som behöver göras inom företaget och när det behöver göras.

Varmt välkommen!
  • 1637656224-8f1d21bd50d98f93
    Fredrik Ohlson
    Partner
  • 1637656473-b4afdc60b9129bfa
    Antje Prabel
    Manager