WEBBSEMINARIET AVSLUTAT
Centralt Funktionsansvariga (CFA) och Särskilt Utsedda Befattningshavare (SUB) är två viktiga roller i ett företags arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rollernas utformning ger upphov till en rad frågor kring vad rollerna innebär i praktiken och hur man bör hantera det dagliga arbetet.

FCG håller en digital utbildning speciellt anpassad för personer med dessa roller.
Utbildningen kommer att beröra bl.a. följande områden:
- Krav och utmaningar i regelverket, inkl. framtidsspaningar
- Arbetsbeskrivning av rollerna; rollernas arbetsuppgifter, ansvarsområden, omfattning, lämplighet, kontinuitet osv.
- Exempel på aktiviteter och rapportering som kan genomföras i de olika rollerna.

Det kommer även att lämnas visst utrymme för frågor, råd, stöd och diskussion.

Du som anmäler dig till utbildningen kommer även få checklistan ”10 saker att kontrollera avseende kundkännedom” som kan användas som stöd vid genomförandet av en stickprovskontroll i er verksamhet.


Kostnad: 2995 SEK per deltagare inkl. moms. Anmälan är bindande
 • Krav och utmaningar i regelverket, inkl. framtidsspaningar
 • Arbetsbeskrivning av rollerna; rollernas arbetsuppgifter, ansvarsområden, omfattning, lämplighet, kontinuitet osv.
 • Exempel på aktiviteter och rapportering som kan genomföras i de olika rollerna.
 • 1632907452-e252e420c9d2d4ea
  Cajsa Browall
  Senior Associate, FCG
  Cajsa har god erfarenhet av penningtvättsregelverket och arbetar primärt med AML/CTF relaterade frågor i funktionen för regelefterlevnad hos ett antal finansiella bolag. Cajsa har även erfarenhet av rollen som AML Officer från en svensk storbank samt från ett svenskt värdepappersbolag.
 • 1633008135-0dc55109c75bc077
  Max Krackhardt
  Manager, FCG
  Max har god erfarenhet av arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism från storbanksmiljö både i Sverige och utomlands, där Max har arbetat både operativt och med rapportering samt styrning och kontroll på området. Max har också varit involverad i en rad av FCG:s uppdrag på området och arbetat med framtagande av riskbedömningar, upprättande och revision av styrdokument, stöd i framtagande av rapportering till Finansinspektionen m.m.