· CEST (GMT +2:00)
Add to calendar
- This webinar will be held in Swedish -

Greenwashing i finansiell verksamhet | Vilka risker finns och hur kan ditt företag förebygga dessa?

Tillsynsmyndigheter i Sverige och EU har under en lång tid uppmärksammat att finansiella aktörer tenderar att beskriva sina verksamheter och produkter som mer hållbara än vad de i praktiken är. På så sätt riskerar många företag att medverka till så kallad greenwashing, även benämnt grönmålning.
 
I takt med att flertalet nya och komplexa hållbarhetsregelverk har trätt ikraft för aktörer verksamma på finansmarknaden ökar även risken för att oavsiktligt medverka till greenwashing. Därför är det av yttersta vikt att ha god kännedom om de nytillkomna hållbarhetsregelverken och att arbeta aktivt med att identifiera och förebygga greenwashingrisker i den egna organisationen.
 
Under detta webinarium diskuterar vi konkreta exempel på aktiviteter som kan medverka till greenwashing och fokuserar på hur man som fondbolag, värdepappersbolag, bank eller försäkringsförmedlare kan motverka sin egen medverkan till detta. Exempel på greenwashingrisker diskuteras i ljuset av centrala hållbarhetsregelverk, såsom Disclosureförordningen, Taxonomiförordningen samt ändringar i MiFID II och IDD. Vi blickar även framåt och ser till vilka aktiviteter vi kan förvänta oss av tillsynsmyndigheterna på området under 2023 och vilka nödvändiga åtgärder du som VD, hållbarhetschef, compliance- eller riskansvarig kan behöva vidta i din organisation.
 
Efter webinariet får du som lyssnat med dig värdefull information om:
· En övergripande kunskap över ikraftträdda regelverk på hållbarhetsområdet
· Konkreta exempel på greenwashingrisker som kan utgöra underlag för den egna genomlysningen av er verksamhet
· Praktiska tips på hur greenwashingrisker kan förebyggas och hur dessa löpande kan hanteras
· Vad vi kan förvänta oss av tillsynsmyndigheterna på området under 2023

Webinariet kommer hållas på svenska.

Välkomna.
1678104435-b785e1b8a1da627a
Director | Risk, Compliance & Finance | Financial Law
1678104563-4000bbfb8dee1eb2
Senior Associate | Risk, Compliance & Finance | Financial Law
Share