Optimer tid og kvalitet med operationelle hands-on værktøjer og gode råd, samt inspiration til hvordan man bliver endnu bedre til at identificere det retvisende risikobillede. Vi sætter fokus på risiko- og compliancefunktionen, hvor vi ser på samspillet indenfor og imellem 1st og 2nd line, samt de to roller og arbejdsopgaver indenfor Compliance og Risikostyring.

Sammen med Cecilie Bøttger, Complianceansvarlig i kompasbank, deler FCG erfaringer og kompetence ud om, hvor det ofte går galt og hvordan man kan arbejde mere effektivt og compliant som Compliance- og som Risikoansvarlig. FCG stiller med eksperter indenfor den finansielle regulering, som vil komme igennem følgende områder:

• Faldgrupperne når Finanstilsynet kommer på inspektion
• Operationel håndtering af 2nd line funktionen, herunder arbejdsområder og styringsværktøjer
• Roller og ansvarsområder i og imellem 1st og 2nd line funktionerne
• Rammer og krav til den Risiko- og Complianceansvarlige
• Hvordan håndteres hvidvaskområdet set med risiko og compliance øjne.
• Struktureret governance og monitorering af identificering, måling, kontroller og rapportering
• Og lidt mere…

Den finansielle sektor er præget af kompleks lovgivning, der konstant er under forandring, hvor fokus på compliance og risikostyring er øget betydeligt. Dette har bidraget til at ledelsen, organisationen, samt tilsynsmyndigheder har højere forventninger og krav til de finansielle virksomheders håndtering af kerneområderne. Derfor er det afgørende af have kontrolfunktioner, der har den dybde, ekspertise og erfaring der kræves for at forstå, identificere og undersøge potentielle mangler.

Webinaret vil have fokus på den praktiske efterlevelse af Ledelsesbekendtgørelsen med inddragelse af tværgående europæiske direktiver/forordninger og guidelines, men samtidig inddrage reflektioner, referencer og erfaringer fra FCG´s arbejde med risiko- og complianceområdet hos finansielle virksomheder i hele Norden. FCG har dyb erfaring med området for finansielle virksomheder, hvor struktur, effektivisering og uafhængighed er nøgleord.

Webinaret henvender sig primært til bestyrelser, direktioner og alle fagansvarlige indenfor kerneområder såsom Hvidvask, Compliance, Risikostyring og intern revision. Alle med interesse er dog velkomne til at deltage.

Det er gratis at være med, og afholdes den 25. november 2021 kl. 9.00 – 11.00.

Vi glæder os til at høre fra dig.
FCG er en førende nordisk konsulentvirksomhed med over 250 specialister med et bredt kompetencegrundlag inden for Governance, Risikostyring og Compliance. Med en kombination af en grundig forståelse af den finansielle sektor, specialistekspertise og erfarne eksperter er FCG i stand til at give kunderne innovative og pragmatiske løsninger, der adresserer alle aspekter af deres kerneforretning. Vores kunder består hovedsageligt af banker, forsikrings- og pensionsselskaber, datacentraler, fondsforvaltere, investeringsselskaber, betalingsinstitutter og myndigheder.
 • 1636380224-09fade517432dc1c
  Husam Dakwar
  Manager
 • 1636380529-a0637a0a972bbc58
  Cecilie Bøttger
  Head of Compliance, Kompasbank
 • 1636380590-f3fe915f8f876a2c
  Jesper Dahllöf
  Partner
 • 1636380250-0704f3d71655fc10
  Kenneth Ullmann Eenholt
  Senior Manager
 • 1636379817-b972663a549dfdd0
  Johanna Bäck
  Director
 • 1636380294-2a60f342cabffa1c
  Chris Kronow Rasmussen
  Senior Manager