Om Detta Webbseminarium
EBA ställer nya krav på hur ni hanterar era outsourcing-arrangemang. På vårt webinariumkrav ni bör ställa för att på ett effektivt och säkert sätt hantera era outsourcing-arrangemang.

Du kommer att få:
- En sammanfattning över vilka krav EBA ställer på din lösning.
- En bättre förståelse för vad som skiljer olika typer av lösningar åt.
- En bättre förståelse för vilka krav du ska ställa på ditt system och dina rutiner.
- En bättre möjlighet att utvärdera din nuvarande lösning.
- Möjlighet att ställa frågor
Presentatörer
  • 1605022484-b37412b15fd6386f
    Nicole Personne
    Director, FCG
  • 1590485245-6ce4f35946ecdf4b
    Joel Nisses
    Commercial Director, FCG