O
„Ludzie muszą znaleźć się w samym centrum wszystkich naszych strategii politycznych. Chciałabym zatem, aby wszyscy Europejczycy aktywnie uczestniczyli w Konferencji w sprawie przyszłości Europy i odegrali czołową rolę w określeniu priorytetów Unii Europejskiej. Tylko wspólnymi siłami zbudujemy naszą Unię jutra.”
Urszula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Po opóźnieniach związanych z pandemią COVID-19, Konferencja w sprawie przyszłości Europy ma rozpocząć się w maju 2021 roku. Ideą Konferencji jest umożliwienie przejrzystej i otwartej debaty z obywatelami wywodzącymi się z różnych środowisk i reprezentującymi różne poglądy i grupy społeczne.
Celem tego webinarium jest przybliżenie jego uczestnikom najpilniejszych wyzwań stojących obecnie przed Europą, a także poznanie oczekiwań, jakie formułują wobec „swojej” Unii Europejskiej.
Agenda
 • 9:30 - Powitanie uczestników Prof. dr hab. Robert Alberski, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • 9:35 - Konferencja w sprawie przyszłości Europy: idea i formuła Leszek Gaś, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu
 • 9:45-11:15 Panel I
 • Unijne polityki publiczne w dobie pandemii Moderacja: Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka Instytut Politologii, Team Europe
 • Zrównoważone zarządzanie gospodarcze i finansowe Dr Justyna Bokajło Instytut Studiów Międzynarodowych
 • Europejski Zielony Ład Dr Monika Paradowska Instytut Studiów Międzynarodowych
 • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Dr hab. Arkadiusz Domagała Instytut Politologii, Team Europe
 • Polityka migracyjna Prof. UWr dr hab. Patrycja Matusz Instytut Studiów Międzynarodowych
 • Sesja Q&A
 • 11:30-12:45 Panel II
 • Jaka wspólnota polityczna? Moderacja: Prof. UWr dr hab. Leszek Kwieciński Instytut Studiów Międzynarodowych, Team Europe
 • Demokratyzacja procesów wyborczych i instytucji UE Prof. UWr dr hab. Anna Pacześniak Katedra Studiów Europejskich
 • Jaka rola dla parlamentów narodowych? Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka Instytut Politologii, Team Europe
 • Obywatele i rządy prawa w UE Dr Agnieszka Florczak Instytut Politologii, Team Europe
 • Sesja Q&A
 • 12:45 - Podsumowanie i zakończenie webinarium
Prezenterzy
1591298302-a60934ccbc5d48fb
prof. dr hab. Robert Alberski
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Robert Alberski, kierownik Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy naukowej zajmuje się badaniami nad współczesnymi systemami politycznymi, zwłaszcza problematyką systemów i zachowań wyborczych, marketingiem politycznym oraz władzą lokalną. Jest redaktorem naczelnym Wrocławskich Studiów Politologicznych. Od września 2020 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.
1613999423-5cda500c4fbc5e00
dr Justyna Bokajło
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Studiów Gospodarczych i Integracji Europejskiej Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. Realizatorka grantów badawczych przy wsparciu finansowym DAAD czy Fundacji Konrada Adenauera. We współpracy z Uczelnią Łazarskiego, jest współkierownikiem zespołu Badań nad Polityką Ładu i Systemami Ekonomicznymi. Członkini Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zainteresowania badawcze koncentrują się na tematyce ekonomii instytucjonalnej, systemów ekonomicznych, niemieckiej Społecznej Gospodarki Rynkowej, procesów europeizacji, zarządzania europejskiego.
1613999662-77da6f67384b6d24
dr Karolina Borońska-Hryniewiecka
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka Team Europe oraz członkini European University Institute Forum on Democratic Participation and the Future of Europe. W przeszłości m.in. wykładowczyni na paryskim Uniwersytecie Panthéon-Assas i Uniwersytecie Masaryka, badaczka na Sorbonie, Sciences Po, Universidad de Deusto oraz European University Institute. Jej zainteresowania badawcze obejmują reformę instytucjonalną UE i funkcjonowanie unijnej demokracji, szczególnie rolę parlamentów narodowych, partycypację obywatelską oraz przejrzystość podejmowania decyzji. Jej publikacje ukazały się m.in. w Journal of European Integration, Journal of Legislative Studies czy European Political Science Review.
1613999874-261d857c5a219ab1
dr hab. prof. UWr. Leszek Kwieciński
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Kierownik Zakładu Studiów Strategicznych i Europejskich w Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr. Ekspert Sieci Team Europe działającej przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Wykonawca projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską (Horizon 2020, COST), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki. Prowadzi badania w obszarach polityka innowacyjna (badawczo-rozwojowa), narodowe oraz regionalne strategie i systemy innowacyjne, regionalna polityka strukturalna, w tym fundusze i działania strukturalne UE, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz zarządzanie publiczne.
1614000097-bf1665635bdd2c4f
dr hab. prof. UWr. Patrycja Matusz
Prorektorka UWr. ds. relacji i projektów międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
Prorektorka UWr. ds. relacji i projektów międzynarodowych. Członkini sieci doskonałości IMISCOE oraz ekspertka Rady Europy w projekcie "Short-term migration". Realizowała i realizuje szereg projektów badawczych finansowanych zarówno ze źródeł europejskich (Horizon 2020), jak i krajowych (NCN) odnoszących się do problematyki migracji i polityki migracyjnej w ujęciu Multi-level governance, jak np. Exploring the Integration of Post-2014 Migrants in Small and Medium-sized Towns and Rural Areas Whole of Community Perspective' w ramach programu Horyzont 2020 (Whole-COMM) 2020-2023. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki: teorii migracji, zarządzania migracjami, integracji imigrantów, edukacji międzykulturowej.
1614000428-e039ccd607d3f3ac
dr Monika Paradowska
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Studiów Gospodarczych i Integracji Europejskiej Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Uczestniczyła w międzynarodowym programie Pioneers into Practice 2015, organizowanym przez stowarzyszenie Climate-KIC (Holandia) i finansowanym ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki ekonomii środowiska, rozwoju zrównoważonego, w tym zrównoważonego transportu w ujęciu procesów europeizacji.
1614199517-dff9d383e0b3a2f9
dr hab. Arkadiusz Domagała
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Adiunkt w Zakładzie Badań nad Przemocą i Konfliktami Politycznymi w Instytucie Politologii UWr. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z integracją europejską, masowymi naruszeniami praw człowieka, interwencją humanitarną. Autor książek i artykułów poświęconych m. in. integracji Polski z UE. Członek Team Europe od 2016 roku.
1614199579-f24700ae8ddd7dda
dr hab. Anna Pacześniak
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2011-2018 wykładowczyni Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Autorka ponad 140 artykułów naukowych i książek m.in. na temat europeizacji partii politycznych, europartii, systemu politycznego Unii Europejskiej. Aktualnie kieruje projektem NCN pt. "Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych" (2018-2022) i jest wykonawcą w projekcie pt. "Uwarunkowania stabilności i spójności polskiej reprezentacji w Parlamencie Europejskim". Ostatnio ukazała się książka jej współautorstwa „Party organization and communication in Poland” (Palgrave 2021).
A
Agnieszka Florczak
Zarejestruj się, aby oglądać nagrania
Pełne imię i nazwisko*
Adres e-mail*
Marketing Permission
Eventlive.online wykorzysta informacje, które podasz w tym formularzu, aby skontaktować się z Tobą oraz zapewnić aktualizacje i marketing dotyczący tego wydarzenia. Nie będziemy udostępniać ani sprzedawać Twoich danych osobowych. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce naszych e-maili lub odpowiadając na nasze e-maile i prosząc o anulowanie subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj naszą politykę prywatności. Eventlive.online will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. We will not share or sell your personal information. You can unsubscribe anytime by clicking the unsubscribe link in the footer of our emails, or by replying to our emails and asking to be unsubscribed. For more information, please read our privacy policy.
Tak, Wyrażam zgodę na otrzymywanie e-maili*
Używamy BigMarker jako naszej platformy do webinarów. Klikając przycisk Zarejestruj się, potwierdzasz, że podane przez Ciebie informacje zostaną przesłane do BigMarker przetwarzającego zgodnie z ich Warunkami korzystania z usług i Polityką prywatności .