374495760147913

Bức tranh thị trường giáo dục mầm non Việt Nam và xu hướng

ABOUT THIS WEBINAR
Trong hội thảo trực tuyến này, TS Đỗ Thị Hương Nhu sẽ sử dụng một số thông tin nghiên cứu thị trường và công cụ Khung phân tích 5 lực lượng của chiến lược gia Michael Porter để đưa ra các đánh giá về bức tranh hiện tại và dự báo xu hướng thị trường giáo dục mầm non ở Việt Nam trong vòng 5 năm tới.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
AGENDA
 • Giới thiệu chung
 • Các chủ trường mầm non là ai?
 • Tiềm năng thị trường giáo dục mầm non
 • Phân tích xu hướng phát triển của ngành với Khung phân tích 5 lực lượng của Micheal Porter
 • Sử dụng Khung mô hình kinh doanh để xây dựng mô hình kinh doanh bền vững
ADDITIONAL INFO
 • When: Bangkok
 • Price: Free
 • Language: English
 • Who can attend? Everyone
 • Dial-in available? (listen only): Yes.
 • Dial-in Number: Please register for this Webinar to view the dial-in info.
FEATURED PRESENTERS
HOSTED BY
Conversation
Share
To invite people, share this page: