SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WEBINARIUM
 • O
  "Dobroczynność musi iść w parze z działaniem na rzecz sprawiedliwości". Religijni wyjaśniają nam, jak starają się być głosem ofiar, które nie mogą mówić same za siebie. Tematy te obejmują tworzenie sieci, działania podnoszące świadomość, działania prewencyjne, szkolenia i rzecznictwo".
  Napisy w języku polskim.
 • Agenda
  • 1. Przedstawienie profesora Michela Veutheya, ambasadora suwerennego zakonu maltańskiego do walki z handlem ludźmi
  • 2. Uwagi biskupa Roberta Vitillo, sekretarza generalnego ICMC, na temat Dyplomacji Stolicy Apostolskiej przeciwko handlowi ludźmi
  • 3. Sr. Mirjam Beike, RGS, Moderator.
  • 4. Siostra Imelda Poole, IBVM, przewodnicząca sieci RENATE (Religious in Europe, Network against Trafficking and Exploitation), OBE
  • 5. Siostra Winfried Doherty, przedstawicielka organizacji pozarządowej przy ONZ w Nowym Jorku, Siostry Dobrego Pasterza
  • 6. Brian Bond, dyrektor Edmund Rice International, jest zaangażowany w pracę na rzecz zmarginalizowanych dzieci i młodzieży.
  • 7. WNIOSKI: Luke de Pulford, dyrektor i współzałożyciel Fundacji ARISE
 • Cena
  Darmowe
 • Język
  Polskie
 • OTWARTY DLA
  Wszyscy
 • Możliwość zadzwonienia
  Wyłącz obraz
  Niedostępny.
WYRóżNIENI PREZENTERZY
PROWADZONY PRZEZ