Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session

Webinar Preconceptiezorg

July 8, 2020 at 08:00:00 PM · Amsterdam
Over deze Webinar

Connie Rijlaarsdam, Programmamanager Nu Niet Zwanger en Thérèse van den Oever, verloskundig coach en implementatiemedewerker bij Verloskundig Consortium Brabant zullen tijdens het webinar op bevlogen wijze spreken over preconceptiezorg.
In het actieprogramma Kansrijke Start richt actielijn 1 zich op de periode “Voor de zwangerschap”. Geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en sociaal domein zullen in de preconceptiezorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Tijdens het webinar zoomen we in op deze samenwerking.
Professionals uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, sociaal domein worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit webinar.

Wie kan bekijken: Everyone
Webinar prijs: Gratis
Aanbevolen Presentators
Webinar hosting presenter
Nu Niet Zwanger stelt mensen in moeilijke psychosociale en kwetsbare omstandigheden in staat een bewuste keus te maken over hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Door actieve begeleiding en indien nodig praktische ondersteuning te bieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie waarbij vanuit hun leefwereld wordt stilgestaan bij hun vragen, behoeften en (on)mogelijkheden.
Het is belangrijk dat we dit bespreken met mannen en vrouwen die bij ons hulpverleners in beeld zijn. Mensen die ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks bestaan. Denk aan multiproblematiek zoals psychiatrische problemen, verslaving, schuldenproblematiek, verstandelijke beperking, dak- en thuisloos zijn etc. Wat begon als een klein project in Tilburg, wordt inmiddels uitgerold over Nederland, gefinancierd door het Ministerie van VWS. Het is onderdeel van actieprogramma Kansrijke Start.
Kansrijke Start kent drie actielijnen: voor, tijdens en na de zwangerschap. Nu Niet Zwanger staat
beschreven in de actielijn vóór de zwangerschap. Tegelijkertijd is de situatie na een zwangerschap ook een situatie voor een mogelijke nieuwe zwangerschap, en tijdens de zwangerschap kan er al verkend worden welke ideeën een cliënt heeft over de wensen na de bevalling. Daarmee loopt Nu Niet Zwanger als het ware door de drie actielijnen heen.

Een kansrijke start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. Rijk, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, volwassen-ggz, welzijnswerk en wijkteams kunnen hier het verschil maken. Door het verbinden van de medische keten en het sociale domein bouwt u met Nu Niet Zwanger bij uitstek aan een lokale coalitie zoals die binnen Kansrijke Start wordt bedoeld. www.nunietzwanger.nl
Webinar hosting presenter
Anne-Karien Ausems is sinds november 2019 projectmanager Kansrijke Ontmoetingen bij het College Perinatale Zorg. Anne-Katrien heeft ruime werkervaring in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hierbij werd voor haar duidelijk dat samenwerking tussen geboortezorg, JGZ en sociaal domein voor, tijdens en na de zwangerschap van grote meerwaarde is voor een Kansrijke Start voor ieder kind.
Webinar hosting presenter
Thérèse is van oudsher klinisch verloskundige en werkt nu als verloskundig coach en daarnaast als implementatiemedewerker bij Verloskundig Consortium Brabant.
Haar hoofdtaak bij Verloskundig Consortium Brabant is de implementatie van een project over preconceptiezorg 'Gezond Zwanger Worden'. Binnen het programma Zwangerschap en Geboorte 1.0 van ZonMw, hebben de 6 VSV’s in de regio Zuid-Oost Brabant een ‘klein maar fijn’ project uitgevoerd. Het project 'Gezond Zwanger Worden' van VSV Anna (Geldrop-Mierlo) wordt vanaf april 2019 verder uitgerold over de andere VSV's.
Thérèse is verloskundig coach in het sint Annaziekenhuis in Geldrop. “Vanwege de behoefte aan meer psychosociale en emotionele ondersteuning tijdens infertiliteitstrajecten, aan zwangeren en aan nieuwe ouders in de 2e lijn, is deze nieuwe vorm van begeleiding geïnitieerd. Als coach/verloskundige werk ik op de poli gynaecologie parallel aan het reguliere spreekuur van de gynaecologen en klinisch verloskundigen.”
Gehost door
College Perinatale Zorg webinar platform hosts Webinar Preconceptiezorg
Op dit kanaal worden de digitaal spreekuren van het CPZ, en webinars van partners, uitgezonden!