Over deze livestream
Tijdens de internationale Rare Disease Day - zeldzameziektendag - wordt jaarlijks aandacht besteed aan de uitdagingen voor zeldzame aandoeningen. Wereldwijd vinden er meer dan 90 evenementen plaats. Daaronder ook de "ZeldzameZiektenDag" op 27/02/2021 van Hodgkin vzw: lotgenotengroepering voor Hodgkin en non-Hodgkin lymfomen.