Gjennom mine 6 år i Bekk har jeg gått på en del smeller som jeg gjerne skulle vært foruten. Som da 640.000 kunder fikk en popup de ikke kunne bli kvitt. Eller da jeg sørget for at alle ordre ble opprettet to ganger. Eller da vi dro ned produksjon for n'te gang. I dette foredraget skal vi se litt på hva som gikk galt og hva jeg satt igjen med fra de ulike hendelsene.
  • 1592465087-c762eae9e5a9d2ed
    Esben Aarseth