Bekks engasjement har vært gjennom en enorm utvikling de siste årene på Statens vegvesen. En mengde Bekkere har stått på knallhardt for å gjøre dette prosjektet til et bedre sted å være. Dette foredraget vil fokusere på kulturbyggingen som har skjedd underveis. Spesielt er det to momenter som har blitt tydelige på denne reisen:

1. Nye folk på prosjektet gir ikke automagisk kred til det arbeidet som har blitt gjort. De kjenner ikke historikken og vet ikke hvor mye det har kostet å få tilganger og muligheter de tar for gitt.

2. Folk som har vært med lenge kan føle at det er litt "mission accomplished" når man får gjennomslag for forslag man har jobbet med lenge. Da må vi sørge for å holde trykket oppe: Man kan ikke hvile på laurbærene!

For et prosjekt i stadig endring og med store forbedringer er det mange spennende kulturelle utfordringer underveis. Disse må adresseres for å skape en gjeng som har felles og delt eierskap og drar i samme retning.
  • 1592465188-da8adf1f006babf1
    Jarle Svendsrud