Det like lite sexy foredraget som del 2 i serien..

Her ser vi på en rigg for bygg og deploy av Single Page Applications til flere miljøer, med fokus på immutability i infrastrukturen, raske og reproduserbare deploys og rollback og hvordan vi kan dra nytte av cachingmuligheter i skyen uten å gå oss bort på veien.

Du som hører på foredraget får lære:
1. Hvorfor bygg og deploy (ikke overraskende) er to forskjellige ting?
2. Hvordan du kan bygge opp en pipeline for js som gir trygg deploy og rollback
3. Hva AWS CloudFront er og hva det brukes til

Som en vis gammel man sa "Minds will not be blown, men det kan være en nyttig intro til en håndfull teknologier, og god læring for frontendutviklere og skyinteresserte uten masse erfaring."

Dette er en fin preflight til Frontenddeployment 2 i neste slot, men de kan også sees uavhengig av hverandre
  • 1592470738-fbf77af580be9382
    Tine Kleivane