Trenger vi egentlig strategi?

Tradisjonell strategitenkning handler om å lage en plan for å oppnå varige konkurransefortrinn, men få ting kan kalles varige i dagens marked. I 2021 skal alt være smidig, fleksibelt og dynamisk, i tråd med Moltkes berømte sitat «No battle plan survives contact with the enemy». Så er det da egentlig nødvendig å ha en plan? Eller har strategi utspilt sin rolle?

I Bekk mener vi at strategi er minst like viktig som tidligere. Det må bare gjøres på en annen måte. I denne frokostpraten får Stian Daazenko besøk av produktsjef Vidar Holm fra Vipps som vil dele sine perspektiver og erfaringer fra ett av Norges mest innovative og ekspansive selskaper. Hvordan har det strategiske tankesettet endret seg? Hvilke strukturer og verktøy trenger vi? Og hvordan organiserer vi egentlig strategiarbeidet?

Det blir faglig prat og lettbent stemning. Sett på kaffen og bli med☕
Share