Vi har igjen gleden av å invitere til en nytt Frokost & Fag i digitalt format.

I dette frokostseminaret inviterer vi Christel Borge, CEO i Entur til å diskutere utfordringer og muligheter med data og analyse. Sammen med Vilde Stokke, seniorkonsulent i Bekk med fartstid fra Enturs datateam, skal vi se på hvordan data kan være en driver for innovasjon i et økosystem av offentlige aktører, samt være en verdiskaper for privat næringsliv. Vi skal høre om hvordan Entur jobber med data som sin kjernevirksomhet, deres tilnærming til datadrevet tjenesteutvikling og hvordan de løser utfordringer knyttet til datakvalitet. Diskusjonen vil fasiliteres av Bendik Witzøe, som har arbeidet med data og analyse i offentlig og privat sektor i lengre tid.

Sett på kaffen og lytt inn for faglig påfyll og inspirasjon til hvordan din virksomhet kan skape nytte for brukere og kunder gjennom data og analyse ☕️
  • 1642598069-2350adc66b9b0cf2
    Administrerende direktør Entur
  • 1642664411-afa2f993dd9bc14e
    Seniorkonsulent og Fagansvarlig for dataplattform og innsikt
  • 1642663132-2234cf61ba92db09
    Seniorkonsulent
Share