De siste 13 ukene har Vikki og andre Bekkere startet en fabrikk for smittevernsvisirer. Vi har produsert over 8000 (!?!) visirer som er distribuert gratis til helsevesenet.

Men hvordan ble egentlig denne fabrikken til? Hvorfor lagde vi 3D-printede visirer? Og hvordan gikk det egentlig å ha en Bekk-drevet fabrikk? Vikki forteller kort om historien til fabrikken, den Hyper-Duper-Super-iterative designprosessen av visirer, distribuert produktutvikling, samt hvilke utfordringer det å starte fabrikk bar med seg.
  • 1592472610-444cd9ea19ba73c9
    Vikki Walle-Hansen