Hva er bakgrunnen for kompetanseløftet? Hva krever det av oss? Hvordan skal vi jobbe sammen for å sikre at alle barn får et inkluderende tilbud i barnehage og skole, og gis mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel uavhengig av sine forutsetninger?

Statsforvalteren i Vestland ønsker velkommen til digital oppstartskonferanse om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped.

Målgruppe: Barnehage- og skoleeier, ansatte i barnehager og skoler, PP-tjenesten, men også andre tjenester som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Dato: Torsdag 18. februar
Tid: 10:00 – 14:00

Kontaktperson for det faglige innholdet: fmhoatb@fylkesmannen.no
Kontaktperson for registrering: event@try.no
 • Velkommen v/ Programleder
 • Fra stortingsmelding til praksis v/ Anne Berit Kavli, Seniorrådgiver Udir
 • Nye strukturer og samarbeid v/ Vigdis Austrheim
 • På startstreken av Kompetanseløftet v/ Utdanningsdirektøren
 • Indre Fosen – et innblikk i en annerledes PP-tjeneste
 • Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis – rolle og forventninger v/ Statped
 • Kartlegging og tilpasning for kompetanseløftet v/ KS
 • Hilsen fra statsråden
 • Ti smøretips til de som skal ut i kompetanseløft-løypa v / Kjell Arne Røvik, UiT
 • Panelsamtale: Hvordan samarbeide og være gode lagspillere rundt barnet?
 • Spørsmålsrunden med representanter fra KS, Udir, Statped og Statsforvalteren
 • 1613386509-7d4dc6916bf302e4
  Kjell Arne Røvik
  Professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger
 • 1613386497-781b9ed5a08cbdd3
  Anne Berit Kavli
  Seniorrådgiver, Udir
 • 1613386503-e3161c4d2e308f45
  Guri Melby
  Kunnskaps- og integreringsminister
 • 1613386515-93b37e183659f1ef
  Vigdis Austrheim
  Foredragsholder