Om konferansen
Hva er bakgrunnen for kompetanseløftet? Hva krever det av oss? Hvordan skal vi jobbe sammen for å sikre at alle barn får et inkluderende tilbud i barnehage og skole, og gis mulighet for utvikling, mestring, læring og trivsel uavhengig av sine forutsetninger?

Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker velkommen til en fire timers digital oppstartskonferanse om kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, KS og Statped.

Målgruppe: Barnehage- og skoleeier, ansatte i barnehager og skoler, PP-tjenesten, men også andre tjenester som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Dato: Onsdag 13. januar
Tid: 10:00 – 14:00

Kontaktperson for det faglige innholdet: fmoahli@fylkesmannen.no
Kontaktperson for registrering: event@try.no
Agenda
 • Velkommen
 • Fra stortingsmelding til praksis v/ Anne Berit Kavli, Seniorrådgiver Udir
 • Nye strukturer og samarbeid v/ Vigdis Austrheim
 • På startstreken av Kompetanseløftet v/ Grethe Hovde Parr, avdelingsdirektør Barnehage- og utdanningsavdeling hos Statsforvalteren og Kai Erik Lund, direktør Oppvekst og utdanning i Asker kommune
 • Indre Fosen – et innblikk i en annerledes PP-tjeneste
 • Fra reform til varig endring, fallgruver og muligheter v / Kjell Arne Røvik, UiT
 • Hilsen fra statsråden
 • Erfaringer og refleksjoner fra en vanlig dag v/ Gyri Hausmann, Virksomhetsleder for Spesialpedagogisk tjeneste til førskolebarn i Asker
 • Kompetanseløft i spesialpedagogikk og inkluderende praksis – rolle og forventninger v/ Statped
 • Kartlegging og tilpasning for kompetanseløftet v/ KS
 • Samtale om roller og samhandling i laget rundt barnet med representanter fra KS, PPT og Staped
 • Avslutning
Medvirkende
 • 1610366743-e3e633cc58f1ba34
  Vigdis Austrheim
  Foredragsholder
 • 1610366613-5807db89a8d7dca7
  Guri Melby
  Kunnskaps- og integreringsminister
 • 1610366607-1431b1dc5d208012
  Anne Berit Kavli
  Seniorrådgiver, Udir
 • 1610366799-ee30c80c16939fcc
  Kjell Røvik
  Professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Tromsø og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger