Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session

הגישה הפרגמטית לטרנספורמציה דיגיטלית

מידע נוסף

ארגונים רבים מאמצים את המעבר לתחום הדיגיטל בתחומי הפיתוח והמחקר. כבר לא רק חזון אחרית הימים, אלא ביצוע פרוייקטים פרקטיים לאימוץ, שילוב וממשק בין מהנדסים וחוקרים בשלבי העבודה השונים. לצורך כך, יש לאמץ טכנולוגיות חדשות, לייצר שיתוף פעולה בין קבוצות מתחומים שונים ולשלב כלים ושיטות חדשות.

ארגונים טכנולוגיים נדרשים לעשות שימוש נכון במידע ובמודלים לא רק בשלבי המחקר והפיתוח, אלא לאורך כל שלבי חיי המוצר. תוכנית אפקטיבית לטרנספורמציה דיגיטלית חייבת לכלול גם התאמות ושינויים ביכולות של אנשים, תהליכים וטכנולוגיות.

בהרצאה זו יתאר עודד לבנטר, מנכ"ל סיסטמטיקס, את השיטה הפרגמטית לטרנספורמציה דיגיטלית ויתאר כיצד צוותי הנדסה ומחקר נעזרים במודלים ובמידע בכדי ליישם את מטרותיהם.

מי יכול לצפות: כל אחד
מחיר וובינר: חינם
אורגן על ידי