Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
  • Je bent geregistreerd

PoliDirect - Masterclass Darmkanker

Over dit webinar

Programma webinar
Darmkanker Masterclass 2023

19.30 – 19.35 Opening (drs. Jeroen Jansen, MDL arts en medisch directeur PoliDirect)

19.35 – 19.50 Evaluatie Bevolkingsonderzoek Darmkanker (dr. Marc van Milligen de Wit, MDL arts)

Het Bevolkingsonderzoek Darmkanker (BVO) dat vanaf 2014 gefaseerd werd opgestart lijkt een groot succes te zijn.
Door preventieve poliepverwijdering is een duidelijke daling van de incidentie van darmkanker zichtbaar en tevens wordt darmkanker in de gescreende populatie merendeels in een vroeg en goed behandelbaar stadium ontdekt. In deze voordracht zal de huidige stand van het BVO besproken worden, alsmede een aantal aanbevelingen voor onderzoek naar een mogelijke verandering in opzet van het BVO, die recent door de Gezondheidsraad werden gedaan.

19.50 – 20.05 Poliepen (drs. Clemens Bolwerk, MDL arts)
Bijna alle dikkedarm kankers ontstaan uit poliepen. Door het vroegtijdig opsporen van poliepen en deze te verwijderen voorkom je progressie van de poliepen en ontwikkeling tot darmkanker.
Maar veroorzaken alle poliepen kanker en moeten alle poliepen worden verwijderd?
Door de sterke verbetering van de beeldkwaliteit van endoscopen en het toepassen van kleurtechnieken is het mogelijk om onderscheid te maken in de diverse soorten poliepen en ook deze te beoordelen op tekenen van dysplasie of ontaarding. Daarnaast zijn er nieuwe endoscopische technieken ontwikkeld om “advanced adenomen” te verwijderen met een deel of zelf de volledige darmwand.
In de voordracht zal inzicht worden gegeven in de nadere typering van poliepen en de verwijdering hiervan.

20.05 – 20.20 Hernieuwde poliepsurveillance richtlijn (drs. Meyno den Dulk, internist)
De Nederlandse richtlijn Coloscopie Surveillance na het verwijderen van poliepen, en bij erfelijke en familiaire aanleg (adenoomsurveillance) is in gebruik sinds mei-2012.
In Europees verband zijn de richtlijnen vereenvoudigd en aangepast aan de nieuwste inzichten en wetenschap en ook geaccepteerd voor het BVO.
In deze voordracht worden de nieuwste richtlijnen gepresenteerd. De consequenties kunnen zijn: niet meer (retour BVO), latere of op kortere termijn een controle coloscopie.
Aan de hand van meerdere praktische voorbeelden zal worden uitgelegd wat de consequenties daarvan zijn, welke U dan ook in de adviezen van de scopieverslagen zult aantreffen.

20.20 – 20.30 Vragen en afsluiting (drs. Jeroen Jansen)


Informatie vooraf:

- U kunt uw vragen stellen via de privé-chat. We proberen zoveel mogelijk vragen te behandelen.
- Na afloop van het Webinar wordt u automatisch doorgeleid naar de evaluatie en post-toets. Het maken van de posttoets is een vereiste voor het ontvangen van de accreditatie.
- Het is ook mogelijk om een certificaat van deelname aan te vragen. Graag met vermelding van naam, praktijkgegevens en geboortedatum. Email naar: academie@polidirect.nl

Wie kan bekijken: Iedereen
Prijs: Gratis
Sprekers
Webinar hosting presenter
MDL arts en medisch directeur PoliDirect
BIG: 39051656901
De Maag-, darm-, levergeneeskunde zoals ik die mag bedrijven vind ik een pracht vak. Als MDL-arts in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam behandel en begeleid ik mensen met chronische ontstekingen van de darmen met complexere endoscopische behandelingen. Bij PoliDirect ligt de nadruk veel meer op het sociale aspect, hier heb ik heel direct contact met patiënten en huisartsen en dat maakt het voor mij extra persoonlijk. Ik ben opgeleid in het AMC en het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.
Webinar hosting presenter
MDL-arts
BIG: 19020113201
Dr. Bolwerk is sinds 1994 verbonden geweest aan het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft als Maag-darm-lever specialist met als speciale interesse en specialiteit inflammatoire darmziekten (IBD). Hij is opgeleid in het AMC in Amsterdam als internist en als maag-darm-lever specialist.
Webinar hosting presenter
MDL arts
BIG: 9022819501

Dr. Van Milligen de Wit is sinds 1995 geregistreerd en werkzaam als MDL-arts en derhalve betrokken bij de zorg voor patiënten met colorectale maligniteit. Naast werk in de curatieve zorg is hij ook betrokken bij ontwerp en presentatie van medische nascholingen.
Webinar hosting presenter
Internist
BIG: 09020748201

Het leuke aan de interne geneeskunde vindt Meyno dat hij een soort puzzelaar is. Hij houdt van mensen en het is voor hem een uitdaging om iets in zo eenvoudig mogelijke taal aan een patiënt uit te leggen. In Yemen leidde hij mensen op tot internist in een opleidingsziekenhuis. Na drie jaar in Yemen is hij nog eens drie en een half jaar in Gambia en zes jaar in Tanzania geweest, waar hij in het universiteitsziekenhuis werkte.
Aanbevolen...