Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session

Webinar om IBD och Covid-19

April 3, 2020 at 03:00:00 PM · Stockholm
Om Detta Webbseminarium

Vetenskaplig uppdatering om COVID19 och IBD-behandling.
Moderator: Mattias Block, Överläkare & Sektionschef Kolorektal vid Kirurgiska Kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Ordförande SGF

Möjlighet att ställa frågor online kommer att finnas under mötet. Vänligen notera att antalet platser för live-streamen är begränsad till 1.000 deltagare.
Mötet kommer dock även gå att se i efterhand på svenskgastro.se, strax efter mötets slut.

Agenda
  • Välkomna / Intro - Mattias Block (SU/Östra)
  • IOIBD –Internationella riktlinjer - Jonas Halfvarson (Örebro Universitet)
  • SGF rekommendationer/nationella riktlinjer – Charlotte Höög (KI)
  • Immundämpande läkemedel och COVID 19 – Jan Marsal (LU)
  • Kirurgi - Mattias Block
Vem kan se: Everyone
Webbseminarium Pris: Gratis
Presentatörer
Webinar hosting presenter
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Ordförande SGF
Webinar hosting presenter
Örebro Universitet
Leds Av
Mediahuset Webinars webinar platform hosts  Webinar om IBD och Covid-19
Webinars from Mediahuset