Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session

Gastrowebinar, Lever Galla Pancreas

April 24, 2020 at 03:00:00 PM · Stockholm
Om Detta Webbseminarium

Webinar om leversjukdom under Covid-19 tiderna handlar främst om handläggning av
a) dekompenserad leversjukdom,
b) immunsuppression för autoimmun hepatit,
c) immunsuppression efter levertransplantation och är fallbaserade varför vi önskar också Era problemfall med kort beskrivning till hanns-ulrich.marschall@gu.se t.o.m. onsdagen 22 april.

Agenda
  • Introduktion, Mattias Block (SU/Östra)
  • Patientfall, Hanns-Ulrich Marschall (GU)
  • Handläggning av dekompenserad cirros under Covid-19 tider, Antti Oksanen (KI)
  • Genomgång av internationella riktlinjer kring immunsuppression, Andreas Schult (SU)
  • Patientfall , Hanns-Ulrich Marschall
  • Erfarenheter från levertransplantation och Covid-19, Antti Oksanen, Andreas Schultz
  • Diskussion
Vem kan se: Everyone
Webbseminarium Pris: Gratis
Leds Av
Mediahuset Webinars webinar platform hosts Gastrowebinar, Lever Galla Pancreas
Webinars from Mediahuset