Kiwa en Alliander openen in Apeldoorn de eerste waterstofdemowoning van Nederland. Hierbij willen wij u harte uitnodigen om, in verband met de coronamaatregelen online, bij deze bijzondere gelegenheid aanwezig te zijn!
WEBINAR BEEINDIGD
Over deze Webinar
Waterstof is één van de alternatieven voor aardgas en het biedt volop kansen voor een efficiëntere, schonere en duurzame toekomst. Daarom openen Kiwa en Alliander op donderdag 27 mei, tussen 11:00 en 12:30 uur, in Apeldoorn de eerste waterstofdemowoning van Nederland.

De waterstofdemowoning is een als woonhuis ingerichte demo- en opleidingslocatie. Vakmensen kunnen hier leren hoe ze de bestaande aardgasvoorziening in woonwijken geschikt kunnen maken voor waterstof. Daarnaast wordt de locatie gebruikt voor demo’s, meetings en events voor bewoners, overheden en bedrijven. Met de waterstofdemowoning laten we zien dat waterstof in de gebouwde omgeving uitstekend als brandstof is te gebruiken: een grote stap in de energietransitie!

Host Annemarie Brüning opent het programma waarna de officiële openingshandeling wordt verricht door Daan Schut (CTO Alliander) en Paul Hesselink (CEO Kiwa). U krijgt daarna direct een rondleiding door de unieke demowoning.

Het programma wordt vervolgd met een panelgesprek over de rol van waterstof in de energietransitie: Welke rol speelt waterstof in de verduurzaming van de gebouwde omgeving? Panelleden zijn Daan Schut, Paul Hesselink, Petie Slangen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Nils Rosmuller (Instituut Fysieke Veiligheid) en Jeroen Joon (Wethouder gemeente Apeldoorn). Tot slot krijgt u de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan inhoudelijke energietransitie experts Sjoerd Delnooz (Kiwa) en Bart Vogelzang (Alliander).
Agenda
 • Van 11:00 tot 12:30uur
 • Officiële opening demowoning
 • Rondleiding demowoning door installateurs Kimenai en Alliander
 • Panelgesprek over de rol van waterstof in de energietransitie: Welke rol speelt waterstof in de verduurzaming van de gebouwde omgeving?
Presentatoren
 • 1620657661-d76e5de851ff4628
  Nils Rosmuller
  Lector Energie- en Transportveiligheid
  Nils Rosmuller is vanaf 2011 lector en inhoudelijk leidinggevend aan de onderzoeks- en kennisontwikkelingsprogramma’s op Energie- en transportveiligheid bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Hij was van 2007 tot medio 2016 werkzaam bij TNO als afdelingshoofd en senior scientist Urban Environment & Safety. Daarvoor was hij zeven jaar werkzaam als senior onderzoeker-adviseur bij het IFV (destijds Nibra).
  Naast zijn werk in diverse adviesraden publiceert Nils geregeld in Nederlandse vakbladen en in zijn blogs reviewt hij voor wetenschappelijk journals. Tevens presenteert hij zijn werk op (inter)nationale congressen en is hij dagvoorzitter van veiligheidscongressen.
 • 1621264799-d0e988124de9668c
  Jeroen Joon
  Wethouder gemeente Apeldoorn
  Jeroen Joon is wethouder economie en ruimtelijke ordening in Apeldoorn. Daarnaast is hij voorzitter van het dagelijks bestuur van de Cleantech Regio. Hierin werken de acht gemeenten van de Cleantech Regio samen aan een gezonde en duurzame leef-/werkomgeving. Onder andere stimuleert de Cleantech Regio innovaties en projecten op het gebied van duurzame energieopwekking en onderzoek naar alternatieven zoals geothermie in Apeldoorn en Brummen, waterstofproductie en synthetisch gas. Demonstratieprojecten zoals de waterstofdemowoning passen daar goed bij. Jeroen Joon zet zich als wethouder in voor het verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid om zo innovatie te stimuleren.
 • 1621500463-543a7a7bdf71fd07
  Petie Slangen
  Senior beleidsmedewerker ministerie van BZK
  Petie Slangen werkt bij de directie Bouwen en Energie aan het beleid voor waterstof voor de gebouwde omgeving. Samen met vele andere partijen en collega’s werkt zij aan onder andere de vormgeving van de lijn van het nationale waterstofprogramma dat gericht is op de gebouwde omgeving en aan de Green Deal H2-wijken. Daarnaast houdt zij zich bezig met de stimulering van hybride warmtepompen. Verder neemt zij op persoonlijke titel deel aan het WaterstofLab. Hierin probeert een breed scala van betrokkenen en belanghebbenden helderheid te brengen in de rol van waterstof in de energiemix voor de gebouwde omgeving.
 • 1618486021-67c632dc4a70c8b9
  Paul Hesselink
  CEO Kiwa
  Paul Hesselink is sinds 2003 CEO van Kiwa N.V. Hij studeerde biotechnologie en chemie/biochemie aan de University of Groningen. Van 1988 tot 1995 was hij actief bij TNO en stond hij naast zijn rol als bestuurslid ook enige tijd aan het hoofd van de afdeling Environmental Biotechnology. Voordat hij bij Kiwa terecht kwam was Paul tussen 1995 en 2003 vijf jaar lang Algemeen Directeur Nederland bij SGS.
  Als CEO draagt hij zorg voor een duidelijke groei strategie met Kiwa met oog voor de mens, techniek en innovatie.
 • 1618489035-2c6053d1d1de1daf
  Daan Schut
  CTO Alliander
  Daan Schut is sinds 1 april 2019 lid van de Raad van Bestuur en Chief Transition Officer (CTO). Daarvoor bekleedde hij sinds 2014 de functie van directeur Asset Management. Van 2009 tot 2014 heeft hij in verschillende managementposities gewerkt. Vóór Alliander was Daan Schut werkzaam als adviseur bij KPMG.
  Daan Schut studeerde IT-auditing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.
 • 1618299617-cf1a428d4cebb94b
  Sjoerd Delnooz
  Energietransitie expert Kiwa
  Bij Kiwa geloven we dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Het is niet dé oplossing, maar waterstof biedt wel volop mogelijkheden om ons energiesysteem te verduurzamen. Bij Kiwa onderzoeken hoe we met waterstof de CO₂-uitstoot kunnen terugdringen en hoe waterstof kan fungeren als opslagmedium voor groene stroom. Vanuit onze expertise op het gebied van gas en gasinfrastructuren bekijken we daarbij ook welke rol het bestaande gasleidingnetwerk hierin kan spelen. Naast ons onderzoek naar waterstof leiden wij vakmensen op om innovaties binnen de energietransitie in de praktijk te brengen, zoals bijvoorbeeld het installeren van waterstofketels. Om de energietransitie werkelijkheid te maken moeten we niet alleen praten, maar vooral ook doen.
 • 1618489061-3b858003d6638d18
  Bart Vogelzang
  Energietransitie expert Alliander
  Bij Alliander zien we waterstof als de missing link in de energietransitie die goedkope opslag en transport van duurzame elektriciteit mogelijk maakt. Ook is het een uitkomst voor o.a. monumentale panden. Waterstof is voor de gebouwde omgeving een extra optie naast all electric, warmtenetten en groen gas. Vanuit deze gedachte investeren we nu in kennis en pilots om over 6 – 8 jaar klaar te zijn. Om dit te kunnen organiseren verbind ik vanuit een diepe kennis op gasgebied mensen en vakgebieden. Ik doe dit namens Liander en ook namens de netbeheerder in Netbeheer Nederland, onze brancheorganisatie. Netbeheerders werken samen in pilots maar ook met kennis instituten als KIWA. Het waterstofhuis is een concrete vorm van een geslaagde samenwerking waarin we doen. Samenwerken is in de ogen van Alliander een must om de energietransitie te laten slagen, altijd met veiligheid op 1.