Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session

Klimarisiko: Slik kan kommunene investere for nullutslipp og forebygge tap

tirsdag, April 27, 2021 · 9:00 AM · CEST
Om Dette Webinaret

KBN og Norsk klimastiftelse inviterer til et timelangt webinar med tema klimarisiko og kommunale investeringer.

Strengere klimapolitikk og energiomstillingen kan få store økonomiske følger for de kommuner som ikke er forberedt. Stadig strengere krav og rammevilkår som skal sikre at vi når klimamålene, kan føre til at investeringer mister verdi. Avfallsanlegg, bilflåter og ferger kan bli utdaterte når utslippskravene strammes til. Kommunene må også i fremtiden levere ytterligere på energieffektivisering. For å unngå feilinvesteringer med innbyggernes penger, bør kommunenes nye investeringer «stresstestes» mot en fremtid med strengere krav til energieffektivitet, lavere utslipp og høyere CO2-pris.
På dette timeslange webinaret vil fylkesrådmann i Agder og tidligere Klima- og miljøminister Tine Sundtoft innlede om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan gå frem for å forebygge tap og samtidig legge til rette for utslippskutt og besparelser.
Vi setter av god tid til spørsmål fra publikum.
Meld deg på i dag!

Hjertelig velkommen!

Hvem kan se: Alle
Webinarpris: Gratis
Presentasjonsholdere
Webinar hosting presenter
Fylkesrådmann og tidligere klima- og miljøminister
Webinar hosting presenter
Forsker med meteorologibakgrunn ved CICERO Senter for klimaforskning
Webinar hosting presenter
Leder Klimapartnere Agder
Webinar hosting presenter
Konserndirektør Mennesker & Kommunikasjon, Agder Energi
Arrangert Av
KBN webinar platform hosts Klimarisiko: Slik kan kommunene investere for nullutslipp og forebygge tap
Kommunalbankens webinar
Delta (171) Se alle
 • K
 • 1619424863-d67620794da0169f
 • 1619426453-ac222aa166e9bae1
 • R
 • K
 • M
 • I
 • G
 • A
 • D
 • E
 • K
 • T
 • A
 • L
 • L
 • A
 • M