Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
WEBINAR SLUT
· 1 time

Outsourcing af hvidvask-, risikostyring-, compliance- eller GDPR-funktionen til FCG - forsyningssikkerhed i ressourcer og kompetencer

tirsdag, november 22, 2022 · 9:00 a.m. · Stockholm
Om Dette Webinar

Optimer tid og kvalitet ved at outsource nøglefunktioner til FCG, så I er sikret efterlevelse af lovgivningen, samt god praksis i 1st og 2nd line funktionerne. Det er afgørende at have effektive og retvisende kontrolfunktioner, der har den dybde, ekspertise og erfaring der kræves for at forstå, identificere og undersøge potentielle mangler

Indhold
Den finansielle sektor er præget af kompleks lovgivning, der konstant er under forandring, hvor fokus på hvidvask, compliance, GDPR og risikostyring er øget betydeligt. Dette har bidraget til at ledelsen, organisationen og tilsynsmyndigheder har højere forventninger og krav til de finansielle virksomheders håndtering af kerneområderne. De stadigt stigende krav og den øgede compliance-risiko betyder, at finansielle virksomheder kan have behov for kapacitet og ekspertise, som i mange tilfælde kan løses med fleksible og effektive samarbejdsaftaler.

Fordele ved at outsource nøglefunktionerne til FCG:
• Sikring af kontinuitet til at bistå med efterlevelsen af regulatoriske krav
• Specialiserede kompetencer med stærk ekspertise og kendskab til branchen
• Evnen til at imødekomme organisationens såvel som tilsynsmyndighedernes forventninger
• Forsyningssikkerhed og fleksible løsninger i overgangsfaser eller ved behov
• Ressourcer, der hjælper med at øge produktiviteten, så I kan fokusere på kerneforretningen og interne ressourcer

Vores specialister har dyb indsigt i risikostyring og regulatoriske forhold, som gør at vi kan bistå finansielle virksomheder uafhængig af størrelse og kompleksitet. FCG kan tilbyde en unik sammensætning af solid brancheerfaring i kombination med lang tilsynserfaring, hvor vores specialister har god forståelse til branchestandarder Vi er desuden opdateret på hvad som er tilsynsfokus inden for de regulatoriske områder. Herunder ser du et udsnit af de fagområder, roller og opgaver, som FCG bistår virksomheder med i en outsourcingsaftale:

Hvidvask:
• Risikovurderinger og årsplan
• Udarbejde politikker, instruktioner og forretningsgange
• Gennemføre KYC og løbende opfølgning
• Transaktionsmonitorering
• Intern uddannelse
• Kontroller og rapportering
• Gap-analyser
• Bistå ved Finanstilsynsbesøg

Compliance og/eller risikostyring:
• Risikovurdering og årsplan
• Foretage uafhængige kontroller
• Rapportering til ledelsen
• Fremadskuende analyser og følsomhedsberegninger
• Regulatorisk overvågning m.fl.

GDPR:
• Regulatorisk fortolkning og vejledning
• Praktisk implementering af GDPR
• Databehandleraftaler
• Intern uddannelse
• Risikovurderinger og årshjul
• Udvikle politikker, instruktioner og forretningsgange

Webinaret vil have fokus på efterlevelsen af relevant lovgivning, men samtidig inddrage reflektioner, referencer og erfaringer fra FCG´s arbejde med AML, GDPR, risiko og compliance hos finansielle virksomheder i hele Norden.

Webinaret henvender sig primært til bestyrelser, direktioner og alle fagansvarlige inden for kerneområder såsom Hvidvask, GDPR, Compliance og Risikostyring. Alle med interesse er dog velkomne til at deltage.

På webinaret stiller FCG med eksperter inden for den finansielle regulering, som vil komme igennem hvorledes man kan outsource sin nøglefunktion til FCG

Det er gratis at være med, og webinaret afholdes den 22. november 2022, kl. 9.00 - 10.00.

Vi glæder os til at høre fra dig.
FCG er en førende nordisk konsulentvirksomhed med over 400 specialister med et bredt kompetencegrundlag inden for Hvidvask, GDPR, Governance, Risikostyring og Compliance. Med en kombination af en grundig forståelse af den finansielle sektor, specialistekspertise og erfarne eksperter er FCG i stand til at give kunderne innovative og pragmatiske løsninger, der adresserer alle aspekter af deres kerneforretning. Vores kunder består hovedsageligt af banker, forsikrings- og pensionsselskaber, datacentraler, fondsforvaltere, investeringsselskaber, betalingsinstitutter og myndigheder.

Hvem kan se: Alle
Pris for Webinar: Gratis
Udvalgte Talere
Webinar hosting presenter
Director, Advisory Denmark
+45 24 24 84 66
Webinar hosting presenter
Manager, Advisory Denmark
+45 28 35 31 51
Webinar hosting presenter
Senior Associate, Denmark
+45 22 32 35 05
Vært
Advisense webinar platform hosts Outsourcing af hvidvask-, risikostyring-, compliance- eller GDPR-funktionen til FCG - forsyningssikkerhed i ressourcer og kompetencer
Advisense's webinars
Deltaget (34)
Anbefalet