Den kompletta digitala kundresan B2B: Från nykundsbearbetning till lojalisering

OM DETTA WEBBSEMINARIUM
Fler kanaler, mer data än någonsin och digital transformation hos såväl sälj som marknad ställer desto högre krav på oss företag.

Framtidens sälj- och marknadsavdelning efterfrågar alltmer svar kring hur den digitala kundresan från prospektering, lead till kund och lojalisering ska bli så lönsam som möjligt samtidigt som kundupplevelsen ska förstärkas genom alla led.
 
I dagens webinar fördjupar vi oss i tre huvudsakliga faktorer för att lyckas fastställa och implementera framgångsrika arbetsätt med digitala kundresor B2B. Nämligen: Strategi, processer & arbetsätt samt teknologi och data. 
 
Varmt välkommen att anmäla dig till DigiView och Recoordinate’s webinar för att diskutera den kompletta digitala kundresan 2022 - hela vägen från prospektering till kundlojalitet!
 
Webinaret är kostnadsfritt och sändningen pågår i ca 45 minuter med utrymme för Q&A.
AGENDA
  • Digitaliseringen och framtida krav på sälj- och marknadsavdelningar
  • Mognadskurvan inom kundupplevelse 2022
  • Förutsättningar: Strategi, processer, och data 
  • Strategi: Hur syr vi ihop egna kanaler, betalda kanaler och sälj? 
  • Processer: Hur arbetar vi tillsammans mot övergripande sälj- och marknadsplan kopplat till kundresan? 
  • Data: Hur konsoliderar, mäter och utvärderar vi alla insatser för att påvisa affärsvärde?
  • Key takeaways
  • Q&A
PRESENTATöRER
LEDS AV