Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
WEBINAR ENDED
Wed, Jun 16, 2021 · 11:00 AM · 45 minutes

Nya visselblåsarlagen – Allt du behöver veta

Wed, Jun 16, 2021 · 11:00 AM · CEST
About This Webinar

I december träder den nya visselblåsarlagen ikraft. Har du koll på den nya lagen, om ditt företag omfattas, vad ni behöver göra och när?

EU har beslutat att harmonisera lagstiftningen om visselblåsning med syftet att införa en minimistandard för skydd mot repressalier för personer som larmar om missförhållanden i arbetsrelaterade sammanhang. I Sverige implementeras det nya visselblåsardirektivet genom en helt ny lag som föreslås träda ikraft i december 2021. Inom det finansmarknadsrättsliga området kommer den nya lagen komplettera de redan befintliga kraven på rapporteringssystem för misstänkta överträdelser.

Under seminariet reder FCG ut begreppen och ger dig en överblick över nyheter och krav samt ger inspel kring hur ditt företag kan arbeta för att möta dessa.

Efter seminariet kommer du bl.a. veta mer om
- De nya kraven enligt den kommande visselblåsarlagen.
- Vilka företag som omfattas.
- Vad som behöver göras inom företaget och när det behöver göras.

Varmt välkommen!

Rosa Hultvall

Who can view:
Webinar Price: Free
Featured Presenters
Webinar hosting presenter
Senior Manager
Rosa Hultvall är jurist och arbetar sedan 10 år med compliance och intern styrning och kontroll i reglerade bolag med tillstånd från Finansinspektionen. Genom konsultfirman FCG Risk & Compliance förvaltar Rosa compliancefunktionen, i den s.k. andra försvarslinjen, på outsourcingbasis i flera finansiella institut. Rosa stöttar dagligen bolag i att förstå och implementera nya regelverk.
Hosted By
FCG webinar platform hosts Nya visselblåsarlagen – Allt du behöver veta
FCG's webinars