De volgende thema's komen aan bod:

- Hodgkin lymfoom: diagnose, standaard behandeling en opvolging
- Non-Hodgkin lymfoom: diagnose, standaard behandeling en opvolging
- Komt er een tijd van chemovrije behandeling voor Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom?
- Wat zijn de nieuwe behandelingsperspectieven en de lopende klinische trials?
- Wat biedt de toekomst bij herval?
- Maar vooral: u kan uw vragen stellen aan 3 experten op het vlak van Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom

Accreditering voor dit symposium is aangevraagd.