Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session
  • Media

Tümörlerdeki Ardışık Kısa Tekrar Dizileri ve Immünoterapi

July 12, 2018 at 03:00:00 PM · London
By BioInfoNet (5.0 stars · 6 reviews )
About This Webinar

Tuğçe Bilgin Sonay
Lozan Üniversitesi, Hesaplamalı Biyoloji Departmanı

Hastalıklara sebep olabilecek fenotipik çeşitliliğin kaynakları günümüzün en önemli araştırma konularının başında geliyor. DNA’daki tek nükleotit değişimleri, ve daha büyük yapısal değişimlerinin yanı sıra kopya sayısı mutasyonları da gelişen dizileme teknolojileri sayesinde daha detaylı araştırılmaya başlandı. Özellikle ardışık kısa tekrar dizilerindeki kopya sayısı değişimleri, tüm genomik mutasyonlar arasında en yüksek hıza sahip olmaları ve sebep oldukları fenotipik değişimin derecesel ve geri dönüşümlü olması sebebiyle son yıllarda oldukça önem kazandılar.

Bu tekrar dizileri sadece insandan insana değişmez, tek bir insanda bile farklı kopya sayılarında bulunabilirler. Gen bölgelerinde kopya sayısını değiştiren tekrarlar Huntington, ataksiya gibi hastalıklara sebep olmalarıyla bilinirler. DNA tamir sisteminin işlememesi durumunda tümörlerde çokca bulunan bu mutasyonları anlamak hem kanser oluşumunu anlamamıza yardımcı oluyor hem de bu tümörler için immünoterapilerin geliştirilmesine öncülük eden bir role sahiptirler.

Who can view: Everyone
Webinar Price: Free
Webinar ID: 5b0e7fc7f193
Hosted By
BioInfoNet webinar platform hosts Tümörlerdeki Ardışık Kısa Tekrar Dizileri ve Immünoterapi
119 reviews
BioinfoNet is an online community for online bioinformatics meetings initiated by ISCB SC RSG Turkey. This meetings include free webinars and paper clubs.