Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session

Du innoverer, men lykkes du?

Om Dette Webinaret

Vi har igjen gleden av å invitere til Frokost & Fag i digitalt format!

Mange snakker om viktigheten av å konstant innovere, men hvordan vet man om en innovasjon er vellykket? Er det så enkelt som Tony Soprano beskriver det i The Sopranos, «The idea is to get more cash out than we put in», eller finnes det andre effekter som også kan gjøre en innovasjon vellykket? I så fall, hvilke er disse, og hvordan kan vi måle disse effektene?

Bekk har jobbet med innovasjon i mange bedrifter og er partner med forskningssenteret Digital Innovation for Growth (DIG). I denne frokostpraten får Harald Krogh fra Bekk besøk av professor Tor W. Andreassen (DIG) og direktør Svein Skovly (Fremtind) for å dele sine perspektiver og erfaringer med ulike effekter som kan bidra til eller avgjøre om en innovasjon er vellykket.

Det blir faglig prat og lettbent stemning! Sett på kaffen og bli med!

Hvem kan se: Alle
Webinarpris: Gratis
Arrangert Av
Delta (98)
Anbefalt