Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session

Frokost & Fag – Kultur i smidige organisasjoner

Tue, May 11, 2021 · 8:30 AM · Copenhagen
About This Webinar

Velkommen til et nytt, digitalt Frokost & Fag!

I dette frokostwebinaret skal vår egen evolusjonsbiolog, Jens Andreas Huseby, og manager i Bekk, Caroline Jenssen, diskutere hva som skal til for å skape vellykkede team. De skal snakke om hvorfor du ikke bør sløse tid på å analysere deg frem til en optimal teamsammensetning, men heller bør legge inn innsatsen der det nytter; nettopp i teamet.

Samtalen vil inkludere tips for hvordan du kan utvikle team som lykkes og styrke premissene for samarbeid, i tillegg til diskusjoner rundt hvordan organisasjoner bør rigge seg for å sikre gode rammebetingelser for vellykkede team.

Sett på kaffen og lytt inn for å få utfordret noen etablerte sannheter om samarbeid i team, og inspirasjon til hvordan du og din organisasjon kan bygge gode team ☕️

Who can view: Everyone
Webinar Price: Free
Attended (156) View all
 • H
 • M
 • A
 • S
 • T
 • M
 • K
 • I
 • O
 • A
 • T
 • M
 • K
 • C
 • V
 • E
 • I