Special Offer: Get 50% off your first 2 months when you do one of the following
Personalized offer codes will be given in each session

Frokost & Fag – Kultur i smidige organisasjoner

Tue, May 11, 2021 · 8:30 AM · Copenhagen
About This Webinar

Vi har igjen gleden av å invitere til en nytt Frokost & Fag i digitalt format.

Temaet denne gangen er «Kultur i smidige organisasjoner» - og hvordan man bygger en smidig kultur og et smidig mindset i praksis.

At kultur er viktig, er ikke nytt. Samtidig er det fort å glemme at det gjerne er der slaget står i smidige transformasjoner. Smidig praksis og smidige prinsipper er vel og bra, men det hjelper lite om du ikke klarer å få med deg menneskene i organisasjonen. Så hva gjør du? Hvordan går du frem for å bygge en smidig kultur? Og starter kulturbyggingen top-down eller bottom-up?

I denne korte fagpraten vil Kristine og Morten dele sine tanker og perspektiver på hvordan du kan gå frem for å bygge en smidig kultur og et smidig mindset i din organisasjon. Sammen har de bred erfaring med digital produktutvikling og smidig transformasjoner fra en rekke ulike private og offentlige virksomheter.

Det blir lettbent stemning og faglig prat! Sett på kaffen og bli med! ☕️

Who can view: Everyone
Webinar Price: Free
Attended (156) View all
 • H
 • M
 • A
 • S
 • T
 • M
 • K
 • I
 • O
 • A
 • T
 • M
 • K
 • C
 • V
 • E
 • I